A MOBSSz Elnöksége közgyűlést hív össze

 1. május 26.-a 10 órára

az alábbi napirenddel:

 1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő választása
 2. Beszámoló a MOBSSZ 2017-évi tevékenységéről
  – a Szakszövetség tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló,
  – a Szakszövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló,
  – a Számvizsgáló Bizottság beszámolója.
 1. A számvitelről szóló törvény szerinti éves beszámoló elfogadása
 2. Az elnökség éves szakmai beszámolójának és a következő évi szakmai és pénzügyi tervének elfogadása;
 3. 2019 évi versenykiírás tervezet megvitatása
 4. Új tisztségviselők választása
  Elnök, elnökségi tagok, Fegyelmi bizottsági tagok, Számvizsgáló Bizottsági tagok választása
 1. Alapszabály módosítás elfogadása
 2. Elnökség által előterjesztett egyéb témákban döntéshozatal
 3. Egyebek

Közgyűlés helyszíne:

Váci út 110 irodaház tanácsterme

1133 Budapest, Váci út 110.