A MOBSSZ Elnöksége közgyűlést hív össze
2020. július 25. 10 órára

az alábbi napirenddel:

1, Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítő választása
2, MOBSSZ 2019.évi tevékenységéről szóló elnökségi beszámoló
3, MOBSSZ 2019.év végi pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló
4 Számvizsgáló Bizottság beszámolója
5, Szakszövetség 2020-as költségvetésének és a 2019-es éves beszámolójának az elfogadása
6, Sportszakmai terv (sportágfejlesztési program) elfogadása
7, Elnök, elnökségi és bizottsági tagok választása
8, Módosított alapszabály elfogadása
9, Egyéb javaslatok

Közgyűlés helyszíne:
Hotel Mediterrán, előadóterem
Cím: 1118, Budapest, Budaörsi út 20 A,
Időpont:
2020. július 25. 10:00

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja:
2020. augusztus 1. 10:00

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesnek minősül.

Kérjük, hogy minden tag képviseltesse magát, és a résztvevők nevét előzetesen küldjék meg az office@baseball.hu e-mail címre.

Meghívó
Jelölő Bizottság Felhívása